Uzaktan Yönetim ve Bakım Ne Avantaj Sağlıyor?

IP haberleşme ürünlerinde (Telefon Santralı, Tümleşik İletişim Sistemi ve entegre sistemleri) bireysel ve kurumsal müşterilere, web tabanlı uygulamalar ile sistem yönetim ve bakım giderlerini azaltma imkanı sağlanıyor. Aynı zamanda, olası aksaklıkların etkisi son kullanıcıya ulaşmadan, yetkililer haberdar edilerek, uzaktan bakım ile iletişimde herhangi bir aksaklık hissedilmeden çözüm yaratılabiliyor.

Uzaktan yönetim ve bakım ile aşağıdaki uygulamaları gerçekleştirmek mümkün:

  • Sistemlerin uzaktan programlanabilmesi
  • Sistemlerin uzaktan otomatik olarak update server üzerinden güncellenebilmesi
  • Sistem loglarının alınabilmesi
  • Sistem üzerinde yaşanabilecek herhangi bir aksaklığın, son kullanıcıya ulaşmadan önce yetkilileri iletişim araçlarıyla uyararak, hızlı ve etkili müdahalesine imkan sağlanabilmesi
  • Sisteme uzaktan bakım yapılabilmesi

Uzaktan Yönetim ve Bakım Nereye Gidiyor:
Telefon Santralı ve Haberleşme sistemlerinde, güvenliği daha da ileriye götürmek için sürekli geliştirmeler yapılıyor.  IP iletişim sistemlerinin, BT altyapısında yer alması, ilk olarak akla güvenliği getiriyor. Karel, IP sistemlerinin güvenliğinde önemli uygulamalar geliştirdi. Sistemlere dışarıdan ulaşılma durumunda bile kötü niyetli uygulamalara imkan vermeyen Karel Bulut Çözümü uygulaması olan FReN (Fraud Engelleme) uygulaması, sistemlere gömülü firewall uygulamaları, kötü niyetli girişimler sırasında iletişim araçları ile yetkililere otomatik bilgilendirme yapılması gibi uygulamalar güvenliği ön plana çıkaran özelliklerden sadece birkaçı.

Karel, sistemlere uzaktan bakım için gerekli olan erişim seçeneklerinde çığır açarak, güvenliği daha da öne çıkarıyor. 3G/4G teknolojileri ile Karel sistemlerine uzaktan erişim sağlanabiliyor, erişim için kurumsal BT altyapısından izole edilebiliyor. Böylelikle, iletişim sistemleri için ayrı uzmanlıkta ekip maliyetinin önüne geçip, BT uzmanlarının kontrolüne imkan sağlayarak verimi arttırıyor.
Uzaktan yönetim ve bakım ile sistem logları alınarak, loglar analiz edilip, sistemde tanımlı arızaların vuku bulmasına izin vermeden, müdahale ediliyor. Böylelikle; bakım maliyetleri ve risk azalıp, sistem sürekliliği arttırılıyor.

Klasik haberleşme sistemlerinde, yerinde müdahaleler uzman/gün şeklinde ücretlendirilirken, uzaktan müdahalelerde uzman/saat şeklinde ücretlendiriliyor. Bu fark bile, maliyet hesaplarında %70-%85’lik iyileşme sağlıyor. Yerinde müdahale hesaplamasına, ulaşım ve konaklama giderleri de dahil edilirse bu iyileşme oranı daha da artar.

Yazar Hakkında

Can YILMAZ

Call Now Button